zijn wie je bent
groeien in je talent
MR

Medezeggenschapsraad
Aan de school is een, wettelijk verplichte, medezeggenschapsraad (mr) verbonden. Hierin zitten vier vertegenwoordigers namens de ouders/verzorgers en vier vertegenwoordigers namens het personeel van de school. En directielid is adviserend lid namens het bestuur. De mr heeft het recht om alle aangelegenheden van de school met het bevoegd gezag te bespreken. Voor een aantal belangrijke beslissingen heeft het bevoegd gezag voorafgaand advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. De schoolgids is in overleg met de mr samengesteld en heeft haar instemming.
De meeste vergaderingen van de mr zijn openbaar. Agenda's voor de vergaderingen worden zeven dagen van tevoren in het schoolgebouw opgehangen. Verkiezingen vinden plaats tijdens de laatste kijkavond van het schooljaar. Daarvr krijgt u de gelegenheid om namen van kandidaten in te dienen, of uzelf kandidaat te stellen.

 

Download: INFORMATIEBOEKJE MR



Ook de leden van de Medezeggenschapsraad hebben de taken verdeeld.


Voor het cursusjaar 2016  2017 geldt de volgende verdeling:

Voorzitter:
Secretaris:

Ouderleden:




Teamleden:




Adviserend lid namens schoolbestuur:
Anne-Marie Verschoor-Vos
Esther Heijstek-van Pelt
 
Marjo van Andel-van 't Hoff
Berdi Damen
Martin Koek
Anne-Marie Verschoor-Vos

Geraldine Heijblom-Roeland
Esther Heijstek-van Pelt
Mariken van Ooijen-Goed
Daphne Swart-Reijngoud

Wim Marinissen