zijn wie je bent
groeien in je talent

Wat leren we in groep 5?

Sociale vaardigheid
Methode: Kanjertraining (nieuw)
Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Het succes van de Kanjertrainingen is onder meer gelegen in de deelname van zowel de kinderen als de ouders. De methode werkt met petjes, die staan voor de verschillende gedragingen in de groep.
 
Taal
Methode: Taal in beeld
 • Spreken en luisteren
Spreekvormen / goed luisteren
 • Schrijven
  Zinnen / teksten schrijven
 • Woordenschat
  Betekenis nieuwe woorden leren
 • Taalbeschouwing
  Woordsoorten / leestekens
Rekenen
Methode: Wereld in getallen
 • Getalbegrip tot 10.000
 • Delen met rest
 • Vermenigvuldigen boven de 10
 • Optellen en aftrekken t/m 1000
 • Verdere uitbreiding metriek stelsel en het berekenen van oppervlakte en omtrek
 • Rekenen  met geld en kommagetallen
 • Rekenen met tijd, analoog en digitaal
Spelling
Methode : Spelling in beeld

De kinderen krijgen woorden per spellingcategorie* aangeboden, krijgen een oefendictee en tot slot een controledictee.

* klankwoorden, regelwoorden, onthoudwoorden
 
Begrijpend lezen
Methode: Lezen in beeld
De kinderen leren leesstrategieŽn aan die zij voor het lezen, tijdens het lezen en na het lezen kunnen toepassen, om zo de tekst beter te leren begrijpen.
Natuur
Methode: In vogelvlucht
De kinderen leren alles over de voedselketen, het eigen lichaam, licht, internet, het weer en vlinders.
Godsdienst
Methode: Kind op Maandag
3x per  week wordt een Bijbelverhaal verteld. Iedere week zingen we een nieuw lied. Themaís kunt u volgen op www.kindopmaandag.nl 
Geschiedenis,  aardrijkskunde 
Methode: Argus Clou (nieuw)
Met boeiende verhalen en uitdagende opdrachten stimuleert Argus Clou kinderen om de samenhang te zien tussen historische gebeurtenissen, het heden en de toekomst. In elke jaargroep worden dezelfde 10 tijdvakken behandeld, ingedeeld in 5 themaís van elk 2 tijdvakken. De tijdvakken zijn voor alle jaargroepen hetzelfde en komen dus in alle jaargroepen terug. Elk thema wordt afgesloten met een toets.

 
Afbeeldingsresultaat voor take it easy Engels
Methode: Take it Easy
Door middel van filmpjes, liedjes, leesteksten, luisterteksten en opdrachten leren de kinderen eenvoudige gesprekken.
Crea
Op vrijdagmiddag 
Twee weken achter elkaar in gemengde groepen 5/6 :  Koken, tekenen, drama of  handvaardigheid. Vervolgens 2 weken in de klas.


 
Toetsen zaakvakken:
Een week voor een toets krijgt uw kind een huiswerkblad mee om te oefenen. De toetsdata verschijnen op de site. 
 
Gym
Groep 5a gymt op woensdag vanaf kwart over negen.
Groep 5b gymt op donderdag vanaf kwart voor tien. 

 
Wist u dat?

Wist u dat alle kinderen in groep 5 een eigen laptop hebben gekregen? Die ze t/m groep 8 gebruiken? En dat de kinderen in groep 5 leren typen met de methode Ticken en de lessen afsluiten met een typediploma?


 
Altijd handig:

Groep 5a: 30 leerlingen, 14 jongens en 16 meisjes
Groep 5b: 30 leerlingen

Email:
leerkracht5a@morgenster-sleeuwijk.nl
leerkracht5b@morgenster-sleeuwijk.nl