11-3 Start wedstrijd

11-03-2019
Op 11 maart is de Kanjerweek gestart. In de gymzaal zongen we met alle kinderen van de hele school het Kanjerlied over de Vijf afspraken.
(YouTube - Frets - Vijf afspraken)

Aan de Kanjerweek is ook een wedstrijd verbonden. Alle kinderen krijgen een witte zonneklep (of hebben die al) die ze moeten versieren in Kanjerstijl.
Er mag geknipt, geplakt, gescheurd en gekleurd worden met allerlei materialen.
De versierde zonnekleppen moeten op 20 maart bij de groepsleerkracht zijn ingeleverd.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 27 maart, de dag  waarop de meesters en juffen hun verjaardag vieren.

Er zijn groepen die ervoor kiezen om dit geheel of gedeeltelijk thuis te laten doen; in andere groepen gebeurt het vooral op school.

Dan bent u in ieder geval op de hoogte