Leden toezichthoudend bestuur gezocht

29-03-2019
We zoeken betrokken bestuursleden die op een transparante manier toezicht willen houden op het onderwijs van onze kinderen en de schoolorganisatie. Mensen die met een kritische blik meekijken en meedenken op diverse terreinen en hierover gefundeerd en op een open manier in gesprek gaan. Want toezicht houden is meer dan toekijken.
 
Om de expertise in het toezichthoudend deel van het bestuur zoveel mogelijk te spreiden, gaat onze aandacht uit naar iemand die kennis heeft van wet- en regelgeving in het onderwijs en/of onderwijskwaliteit.
 
Oproep! Wanneer u vindt dat de Morgenster als onderwijsinstelling voor het dorp Sleeuwijk belangrijk en waardevol is en u daaraan een bijdrage wilt leveren als bestuurslid door u in te zetten voor de instandhouding van kwalitatief goed en christelijk onderwijs; meldt u dan aan!
 
Het toezichthoudend bestuur bestaat uit drie leden en vergadert ± zes maal per jaar. Een aantal van deze vergaderingen is gezamenlijk met het uitvoerend bestuur. De functie is in principe voor vier jaar en gaat per 15 mei 2019 in.
 
Een profielschets voor deze functie is beschikbaar. Als u interesse heeft of meer informatie wilt, zie onze website www.morgenster-sleeuwijk.nl of neem contact op met Leendert-Jan van de Koppel (voorzitter), ljvdkoppel@gmail.com of via 0653645804.  

PDF-versie van deze advertentie