zijn wie je bent
groeien in je talent
Schoolportret

Net vóór de zomervakantie 2010 werd onze school benaderd door de PO-raad met de vraag of wij wilden meewerken aan een schoolportret van onze school. Negen scholen die succesvol zijn op het gebied van opbrengstgericht werken, werden benaderd om mee te doen als voorbeeld voor andere scholen. Het boekje ‘Opbrengstgericht werken doe je zó!’ is op 18 november 2010 uitgereikt aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sharon Dijkstra. Op hun website kunt u lezen wat er over 'De Morgenster' geschreven is.Klik hier voor de tekst.

Dat we hier met elkaar trots op zijn, zult u begrijpen.

 

Het betekent overigens niet dat wij als school helemaal klaar zijn en niets meer te ontwikkelen hebben. Onderwijs is een dynamisch proces waar telkens weer iets aan verbeterd en veranderd kan worden. Daar blijven met we ons als leerkrachten en directie, in overleg met bestuur en mr, en in goede samenwerking met u als ouders voor inzetten! In het belang van uw kinderen, onze leerlingen.