zijn wie je bent
groeien in je talent

Wat leren we in groep 4?

Lezen                                 
Dit jaar werken we voor het eerst met een nieuwe methode voor lezen. Dit is de methode: ‘Estafette’. We zijn iedere dag driekwartier bezig met het vak lezen. Kinderen mogen bij ons op school boeken lenen in de collectie van de schoolbibliotheek en uit de collectie boeken op de leerpleinen. Deze boeken zijn van onze eigen school. Kortom; genoeg leesvoer! Om uw kind te ondersteunen is het waardevol om thuis te oefenen met lezen.
 
Taal
Elke dag staat er een taalles op het programma. We werken met een taalboek, werkboek en schrift. Er komen in elk blok vier onderdelen aan bod: woordenschat, taalbeschouwing, spreken/luisteren en schrijven. De kinderen zullen in groep 4 de taallessen zelfstandiger gaan verwerken.
De kinderen leren om hun antwoorden in zinnen te formuleren. Dat is soms best veel schrijfwerk. Aan het einde van het blok sluiten we af met een toets.

 
Rekenonderwijs
De rekenles begint elke dag met een klassikale uitleg en verwerking. Vervolgens wordt de nieuwe stof uitgelegd en gaan de kinderen zelfstandig aan het werk. Als zij deze lesstof af hebben, kunnen zij op eigen tempo en niveau werken aan de weektaak.
Tijdens de rekenlessen komen er verschillende onderwerpen aan bod:
* Automatiseren van het optellen en aftrekken t/m 20.
* Optellen en aftrekken t/m 100.
* Getalbegrip t/m 500
* De tafels 1 t/m 6 en 10.
* Rekenen met geld.
* Klokkijken analoge tijden (hele en halve uren, kwart voor en kwart over).
* Klokkijken digitale tijden (hele en halve uren).
* Het gebruik van de kalender.
* Meten van lengte, gewicht en inhoud.
 
Spelling
In groep 4 starten we met het vak spelling.
De kinderen leren verschillende spellingcategorieën. Deze zijn onderverdeeld in klankwoorden, onthoudwoorden en regelwoorden. Zij werken in een werkboek en maken daarbij gebruik van een boekje met uitlegkaarten per spellingregel. De kinderen maken elke week een woordzoeker met de woorden van die week. Aan het einde van een blok maken we een dictee.


 
Expressievakken
In groep 4 tekenen en knutselen we natuurlijk ook. Soms krijgen de kinderen een gerichte opdracht, soms kiezen zij zelf iets.
In de klas of tijdens de gymles wordt er weleens een dans of drama les gegeven.
Ook in de kring wordt er aandacht geschonken aan expressie. Uitbeelden van dieren / beroepen e.d. of het naspelen van een verhaal, het voeren van een telefoongesprek e.d.
 
Godsdienst
Hiervoor wordt de methode Kind op Maandag gebruikt.
Iedere week heeft een nieuw thema.
Er is een inleidend verhaal, waarin Mies en Max de hoofdrol spelen.
Iedere week vertelt de leerkracht 2 á 3 verhalen uit de Bijbel.
In de methode staan liederen en verwerkingen als suggestie aangegeven.
 
Aardrijkskunde en geschiedenis.
Dit jaar starten we met een nieuwe methode voor aardrijkskunde en geschiedenis, Argus Clou. Het vak geschiedenis geven we dit jaar voor het eerst in groep 4. 

We werken met de methode Argus Clou. Deze vakken komen om en om aan bod op de dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Deze methode leert ons veel over de wereld om ons heen. We gaan met elkaar op ontdekkingstocht!

Schrijven
In groep 4 schrijven de kinderen met potlood. Ze leren om de letters aan elkaar te schrijven.  We beginnen met de makkelijke verbindingen en werken er naar toe om aan het eind van het schooljaar aan elkaar te schrijven. We zullen tijdens de schrijfles ook met andere schrijfmaterialen oefenen, zoals gelpen en vulpen. De kinderen zullen in de loop van het schooljaar tussen smallere lijnen gaan schrijven. De schrijfopdrachten vullen we aan met motoriekopdrachten.
 
Verkeer
Voor het vak verkeer werken we met de methode 'Wegwijs' (uitgeverij Malmberg). In groep 3 hebben de kinderen hun eigen werkboek voor verkeer. Spelenderwijs worden verkeersregels aangeleerd. De volgende thema´s komen aan bod:
- School en verkeer
- Beroepen en verkeer
- Reizen en verkeer
- Weer en verkeer
- De buurt en verkeer
 
Muziek
In alle groepen van de Morgenster wordt gewerkt met de muziekmethode Muziek en meer (uitgeverij Lambo). De kinderen krijgen een eigen muziekboekje met daarin liedjes, luister-, en verwerkingsopdrachten. 

 
Zelfstandig werken
Het zelfstandig werken is erg belangrijk onderdeel in groep 4. De kinderen verwerken de stof zelfstandig aan hun tafel of krijgen extra hulp aan de instructietafel. De leerkracht loopt vragenrondjes door de klas om de kinderen te helpen. Door middel van een rood/groen kaartje geven de kinderen aan of ze hulp nodig hebben. Ze moeten hierbij leren omgaan met uitgestelde aandacht, het kritisch kijken naar het  eigen werk en te controleren of ze alles gemaakt hebben. Na het verwerken van de lesstof gaan de kinderen verder op hun eigen tempo en niveau in een extra werkboekje.
 
Wist u datjes van groep 4
  • We maken in groep vier geen cadeautjes meer voor Vaderdag en Moederdag.
  • De kinderen mogen op hun verjaardag trakteren in de eigen klas. Geeft u een camera mee, zodat wij leuke foto’s kunnen maken? Als u geen camera mee geeft, zetten we de foto's van de verjaardag in de fotomap 'verjaardagen' in www.basisonline.nl. 
  • Na schooltijd helpen de kinderen af en toe een week als klassendienst of afvaldienst. Ze mogen de juf na schooltijd een kwartiertje helpen met allerlei taakjes.
  • Op woensdag houden we fruitdag en wieltjesdag.
  • In groep 4 hebben we laptops tot onze beschikking. De kinderen oefenen hierop taal, spelling, rekenen en de tafels.
  • Belangrijke informatie, contact over uw zoon of dochter en vragen voor ouderhulp, zullen we in veel gevallen per email versturen.
   
Contact

Wanneer u mailt voor een vraag of graag even iets wilt melden, wilt u deze mail dan richten aan beide leerkrachten van de groep? Dat kan door middel van de volgende mailadressen:
leerkracht4a@morgenster-sleeuwijk.nl
leerkracht4b@morgenster-sleeuwijk.nl