zijn wie je bent
groeien in je talent

Wat leren we in groep 5?

Sociale vaardigheid
Methode: Kanjertraining (nieuw)
Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Het succes van de Kanjertrainingen is onder meer gelegen in de deelname van zowel de kinderen als de ouders. De methode werkt met petjes, die staan voor de verschillende gedragingen in de groep.
 
Taal
Methode: Taal in beeld
 • Spreken en luisteren
Spreekvormen / goed luisteren
 • Schrijven
  Zinnen / teksten schrijven
 • Woordenschat
  Betekenis nieuwe woorden leren
 • Taalbeschouwing
  Woordsoorten / leestekens
Rekenen
Methode: Wereld in getallen
 • Getalbegrip tot 10.000
 • Delen met rest
 • Vermenigvuldigen boven de 10
 • Optellen en aftrekken t/m 1000
 • Verdere uitbreiding metriek stelsel en het berekenen van oppervlakte en omtrek
 • Rekenen  met geld en kommagetallen
 • Rekenen met tijd, analoog en digitaal
Spelling
Methode : Spelling in beeld

De kinderen krijgen woorden per spellingcategorie* aangeboden, krijgen een oefendictee en tot slot een controledictee.

* klankwoorden, regelwoorden, onthoudwoorden
 
Begrijpend lezen
Methode: Lezen in beeld
De kinderen leren leesstrategieŽn aan die zij voor het lezen, tijdens het lezen en na het lezen kunnen toepassen, om zo de tekst beter te leren begrijpen.
Godsdienst
Methode: Kind op Maandag
3x per  week wordt een Bijbelverhaal verteld. Iedere week zingen we een nieuw lied. Themaís kunt u volgen op www.kindopmaandag.nl 

Zaakvakken

Methode: Argus Clou  

Bij natuur, geschiedenis en aardrijkskunde worden vier (aardrijkskunde) of vijf themaís van elk vijf lessen behandeld, die worden afgesloten met een digitale toets. Hiervoor wordt een week van tevoren een leerblad meegegeven, maar deze zijn ook te vinden in de digitale boekenkast op het ouderportaal.  

De themaís van natuur zijn: een mini-wereld in de tuin, wat een weer!, kijken met je oren, jij bent een bouwpakket en wat eten we?.  

De themaís van geschiedenis zijn: stenen reuzen & slimme Romeinen, stoere ridders & hoge muren, stampvolle steden & droge voeten, knappe koppen & harde werkers en oude regels, nieuwe ideeŽn.  

De themaís van aardrijkskunde zijn: Nederland - dorpen en steden, vervoer, mensen & grenzen en eten & kleding. Daarnaast oefenen we de provincies en hoofdsteden van Nederland. Voor topografie worden vanaf thema 3 een week na de aardrijkskundetoets aparte toetsen afgenomen. Hiervoor kan thuis op de computer geoefend worden via Symbaloo groep 5, Argus Clou topo. De link vindt u in de digitale boekenkast.

Afbeeldingsresultaat voor take it easy Engels
Methode: Take it Easy
Door middel van filmpjes, liedjes, leesteksten, luisterteksten en opdrachten leren de kinderen eenvoudige gesprekken.
Crea
Op vrijdagmiddag 
Twee weken achter elkaar in gemengde groepen 5/6 :  Koken, tekenen, drama of  handvaardigheid. Vervolgens 2 weken in de klas.


 

Schrijven
De kinderen leren de hoofdletters en de moeilijke verbindingen tussen letters worden herhaald.
Ze werken met verschillende schrijfmaterialen, zoals: potlood, balpen en gelpen.
Het aanleren van het schrijfschrift is hiermee afgerond.

Toetsen zaakvakken:
Een week voor een toets krijgt uw kind een huiswerkblad mee om te oefenen. De toetsdata verschijnen op de site. 
 
Gym

Groep 5a gymt op donderdagmiddag.
Groep 5b gymt op maandagmorgen.

De kinderen van 5a kunnen op donderdagmiddag meteen naar de gymzaal komen en tijdens de inloop alvast omkleden.  


 
Wist u dat?

Wist u dat alle kinderen in groep 5 een eigen laptop hebben gekregen? Die ze t/m groep 8 gebruiken? En dat de kinderen in groep 5 leren typen met de methode Ticken en de lessen afsluiten met een typediploma?


 
Altijd handig:

5a          29 leerlingen, 15 jongens en 14 meisjes
5b          27 leerlingen, 15 jongens en 12 meisjes 


Email:
leerkracht5a@morgenster-sleeuwijk.nl
leerkracht5b@morgenster-sleeuwijk.nl