zijn wie je bent
groeien in je talent

Wat leren we in groep 7

Algemeen
We vinden een positief groepsgevoel  belangrijk en werken daar met de groepen op verschillende manieren aan.
In de schoolgids staat op blz. 18 uitgebreid beschreven welk traject wij als school volgen.
In de groepen hangen posters met de 5 belangrijkste regels van de Kanjertraining.
In het ouderportaal van Basisonline staat per groep vermeld wat de activiteiten zijn en er worden regelmatig foto’s en berichtjes door ons geplaatst. In de agenda staat wanneer de toetsen ingepland zijn. Voor de vakken Engels, geschiedenis, natuur en aardrijkskunde staan de leerbladen in de boekenkast van basisonline. Deze kunt u downloaden en zelf printen. 
Het zelfstandig werken stimuleren we door per week een weektaak te maken. Hierop staat per vak wat de weektaak inhoudt en wat de kinderen kunnen doen als ze klaar zijn. Kinderen die op vrijdagmiddag nog niet klaar zijn, maken de weektaak om 15.00 uur af.
Op woensdag is het (nog steeds)fruitdag. Wij verzoeken u vriendelijk uw kind op die dag fruit mee te geven.
De regels voor het meenemen van een mobiele telefoon staan vermeld in de schoolgids.
 


Rekenen
De leerlingen krijgen iedere dinsdag een tempotoets (tafels, deeltafels, automatiseren t/m 100). We willen u vragen om dit ook thuis met uw kind te oefenen als uw kind hier nog moeite mee heeft. Op het Internet zijn voldoende oefenmogelijkheden te vinden.
Eén keer in de week besteden we aandacht aan meten, tijd en geld. Wij zouden u als tip willen geven om hier ook thuis spelenderwijs aandacht aan te schenken. Bijvoorbeeld: broodbeleg, hoeveel gram zit er in een verpakking, hoeveel glazen kun je uit een fles frisdrank schenken, etc.

 
Spelling
In de tweede helft van groep 7 gaan we aan het werk met een boekje voor werkwoordspelling (Dees en Tees). Het is de bedoeling dat de kinderen elke week hierin een oefening maken.  Dit doen we om een goede basis te leggen voor de werkwoordspelling in groep 8.
Elk blok is er de mogelijkheid om een pakketje werkbladen mee naar huis te nemen om extra te oefenen. In dit pakketje zitten ook alle regels van het betreffende blok. Kinderen moeten hierin hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Wanneer ze zo’n pakketje meenemen, dan moet het ook worden ingeleverd. Wij zullen het dan natuurlijk nakijken. Een aanrader dus voor kinderen die moeite hebben met spelling!
Daarnaast is de mogelijkheid om thuis op de computer met Bloon te oefenen. Dit is bekend van groep 6. 
 
Begrijpend lezen
In de praktijk is gebleken dat veel kinderen moeite hebben met begrijpend lezen. In de digitale boekenkast kunt u extra oefenmateriaal vinden.
 Bewegingsonderwijs
We maken gebruik van de methodes Planmatig bewegingsonderwijs en Basislessen bewegingsonderwijs. Hierin volgen we de leerlijnen Balanceren, Zwaaien, Over de kop, Springen, Hardlopen en Bewegen op muziek. Mikken, Jongleren, Doelspelen, Tikspelen en Stoeispelen.
Naast de reguliere lessen uit de methode worden er ook lessen verzorgd door onze sportcoach. Allerlei sporten komen aan bod, vaak in samenwerking met sportvereningingen.

Groep 7b gymt op donderdagochtend vanaf 08.15 uur. De kinderen komen rechtstreeks op de fiets naar de gymzaal. Ze moeten om ca. 08.05 uur aanwezig zijn, zodat ze genoeg tijd hebben om zich om te kleden. Na afloop fietsen de leerlingen met de leerkracht weer terug naar school.
 
Groep 7a gymt op woensdagochtend vanaf 11.00 uur. De eerste vier lessen worden door meester Pieter gegeven. Daarna zal juf Narinja de lessen overnemen, omdat ze dan aan haar gymopleiding is begonnen. Ze is dan bevoegd om de lessen over te nemen.
Na de gymles mogen de kinderen zelfstandig terug naar school of naar huis fietsen. Woensdagmorgen fiets meenemen dus! De regels voor gymkleding staan in de schoolgids.
 


Aardrijkskunde
We werken met de methode Argus Clou. Er zijn 5 thema’s:
-Van Poolijs tot zonnebrand
-Werk aan de winkel
-De oertijd in je tank
-Ik wil een beter leven
-Samen sterk
Daarnaast is er bij elk thema en onderdeel topografie, deze leerbladen zijn ook te vinden in Basisonline.
 
Natuur
Natuur.
In de methode natuur van Argus Clou komen de 5 thema’s aan bod:
- Ieder stekje z’n plekje
- Oerkrachten van de aarde
- Samenwerken? Natuurlijk!
- Goed gebouwd!
- De wereldkeuken

In de methode van groep 7 vorig jaar was er een hoofdstuk over het onderwerp jongens en meisjes. Wij integreren dit thema in de nieuwe methode. Dit thema wordt na de meivakantie behandeld. Hierbij komt ook een stukje seksuele voorlichting aan de orde. In het verleden hebben veel ouders aangegeven dit van tevoren graag te willen weten, zodat zij hun kind hierop kunnen voorbereiden. Wanneer we aan de slag zijn met dit hoofdstuk, moeten de kinderen thuis ook een werkstukje maken, d.w.z. één pagina op A4-formaat. De beoordeling hiervan telt mee voor het toetscijfer.
 


Geschiedenis
We werken met de methode Argus Clou. Er zijn 5 thema’s:
-Boze Bataven en knappe keizers
-Grote koningen; kleine koningen
-Opstand en een nieuw land
-Rijke regenten; arme burgers
-Hevige strijd en koude oorlog
In april en mei behandelen we het thema Hevige strijd en Koude oorlog. Deze onderwerpen krijgen hun plaats in het project 'Tweede wereldoorlog'. We doen dit mede aan de hand van materialen die we van Kamp Vught in bruikleen krijgen. We brengen ook een bezoek aan het Kamp en sluiten het thema af met een tentoonstelling.
Te zijner tijd ontvangt u meer informatie hierover.
 
Verkeer
In groep 7 vindt in april het verkeersexamen plaats. We oefenen op school met proefexamens. Enkele weken van tevoren zal er op de website van beide groepen een link komen, zodat de kinderen ook thuis kunnen oefenen. Belangrijk om te weten is dat de kinderen een goedgekeurde fiets moeten hebben. Een week voor het examen zal er op school een fietskeuring plaatsvinden.Engels
We gebruiken de methode Take it easy. Dit is een digibord-methode waardoor het mogelijk is om een 'native speaker'de lessen te laten geven. Er zijn leuke filmpjes en liedjes die speciaal gemaakt zijn voor Take it easy. De liedjes bevatten de woorden en zinnen uit de betreffende unit. Bij elk liedje hoort een aansprekende videoclip mejavascript:void('Eigenschappen tabel')t jonge zangers, zangeressen of teenagerbands. Via de Take it easy fi lms komen kinderen in aanraking met spannende, grappige of gevoelige situaties uit het dagelijks leven. Alle filmacteurs, veelal leeftijdsgenoten, zijn native speakers.