Ouders en School

Ouders en school hebben elkaar nodig. Ouders zoeken een school voor hun kind, waarvan ze verwachten dat die school voor goed onderwijs kan zorgen. De school heeft kinderen nodig om te kunnen bestaan.

Als de koppeling tussen ouders&kind en school eenmaal gemaakt is, begint het pas echt. De school gaat aan het werk om goed les te geven. De kinderen doen hun best om goede resultaten te boeken. De ouders worden daarover regelmatig geïnformeerd. Er zijn tal van contactmomenten nodig om de ontwikkeling van de kinderen te bespreken met elkaar. Gelukkig zijn die momenten er: kijk- en spreekavonden, inloopmomenten, ontmoetingsavonden, oudergesprekken, e-mailcontacten, oudermorgens, telefonisch overleg.
 
De ouders zijn daarbij steeds de ervaringsdeskundigen. Zij weten het meest van de hele ontwikkeling van hun kind af. Ze kennen hun kind immers al vanaf de geboorte.
De leerkrachten van de school zijn de professionals op het gebied van onderwijs en een stukje opvoeding. Zij hebben immers voor dit vakgebied geleerd.

Als het goed is, worden de gesprekken over&met het kind gevoerd op basis van die insteek. Ieder vanuit de eigen deskundigheid. Het gaat knellen als het onderwijspersoneel zich gaat bemoeien met de opvoeding thuis of de ouder op de stoel van de leerkracht gaat zitten.
Als we elkaar in de eigen waarde laten, uitgaan van elkaars deskundigheid, als we samen met elkaar afstemmen op wat een kind nodig heeft, komt dat het kind ten goede. De school is geen winkel en de ouder geen klant. We mogen elkaar zien als samenwerkingspartners. We werken zo'n 8 jaar lang samen aan het beste voor het kind. En dat doen we samen. Want samen staan we sterker.