Wat leren we in groep 1&2

 

Onderbouwd

De kleutergroepen werken met de methode Onderbouwd, die is ontwikkeld door Klassewerk en Heutink. Deze methode wil de ontwikkeling van kleuters spelenderwijs doelgericht stimuleren en volgen. Het spelen zorgt ervoor dat kleuters kennis vergaren op een ontspannen en speelse manier. Het leerpakket Onderbouwd heeft de kerndoelen voor taal, rekenen en motoriek op een rij gezet. Vervolgens zijn er spellen gekoppeld aan de verschillende kerndoelen. Het aanbieden van de spellen verloopt volgens een duidelijke structuur zodat alle onderdelen aan bod komen en de kerndoelen behaald worden.
   
Het gebruik van poppenspel in Onderbouwd maakt het doel herkenbaar voor kinderen. Voor elk doel is er een aparte handpop.
Zodra Sjoerd de Cijferwoerd met de rekenflat bijvoorbeeld in de les verschijnt, weten kinderen feilloos dat zij iets gaan 'leren' over tellen en cijfers. Sjoerd zorgt voor een verrassend eenvoudige prikkel en pedagogische veiligheid.
Door de spannende en grappige gebeurtenissen wordt makkelijker geleerd. 
Kinderen komen in beweging. Ze lopen bijvoorbeeld door de kring op zoek naar een kind met hetzelfde kaartje.
Of moeten op volgorde gaan staan van lang naar kort.
Als kinderen de spannende avonturen met de handpop hebben gehad, wordt er gewerkt met ontwikkelingsmateriaal. Kinderen verwerken de verkregen en beleefde informatie.
Tijdens of na het spelmoment checkt de juf of het beoogde doel bij het kind bereikt is en op welk niveau.
Dit wordt geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem.

Kinderen krijgen een stempel op de hand met in dit geval Sjoerd. Zo kan er thuis een gesprek op gang komen.
Wordt het doel niet bereikt, dan geven we het kind uiteraard de ruimte om zich te ontwikkelen. We bieden andere vormen aan om hetzelfde doel te behalen en kijken na een aantal weken of het doel of de vaardigheid inmiddels is bereikt.
Kijk voor meer informatie op www.onderbouwd.nu