Wat leren we in groep 1&2

Onderbouwd

De kleutergroepen werken met de methode Onderbouwd, die is ontwikkeld door Klassewerk en Heutink. Deze methode wil de ontwikkeling van kleuters spelenderwijs doelgericht stimuleren en volgen. Het spelen zorgt ervoor dat kleuters kennis vergaren op een ontspannen en speelse manier. Het leerpakket Onderbouwd heeft de kerndoelen voor taal, rekenen en motoriek op een rij gezet. Vervolgens zijn er spellen gekoppeld aan de verschillende kerndoelen. Het aanbieden van de spellen verloopt volgens een duidelijke structuur zodat alle onderdelen aan bod komen en de kerndoelen behaald worden.
Het gebruik van poppenspel in Onderbouwd maakt het doel herkenbaar voor kinderen. Voor elk doel is er een aparte handpop.
Zodra Sjoerd de Cijferwoerd met de rekenflat bijvoorbeeld in de les verschijnt, weten kinderen feilloos dat zij iets gaan 'leren' over tellen en cijfers. Sjoerd zorgt voor een verrassend eenvoudige prikkel en pedagogische veiligheid.
Door de spannende en grappige gebeurtenissen wordt makkelijker geleerd. 
Kinderen komen in beweging. Ze lopen bijvoorbeeld door de kring op zoek naar een kind met hetzelfde kaartje.
Of moeten op volgorde gaan staan van lang naar kort.
Als kinderen de spannende avonturen met de handpop hebben gehad, wordt er gewerkt met ontwikkelingsmateriaal. Kinderen verwerken de verkregen en beleefde informatie.
Tijdens of na het spelmoment checkt de juf of het beoogde doel bij het kind bereikt is en op welk niveau.
Dit wordt geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem.

Kinderen krijgen een stempel op de hand met in dit geval Sjoerd. Zo kan er thuis een gesprek op gang komen.
Wordt het doel niet bereikt, dan geven we het kind uiteraard de ruimte om zich te ontwikkelen. We bieden andere vormen aan om hetzelfde doel te behalen en kijken na een aantal weken of het doel of de vaardigheid inmiddels is bereikt.
Kijk voor meer informatie op www.onderbouwd.nu

Een dagje in onze kleuterklassen 

Wat een feest! Je komt binnen en je mag meteen gaan spelen tijdens het aanvangsspel. Spelend leren is de basis in onze kleuterklassen. De kinderen spelen met ontwikkelingsmateriaal aan hun tafel of mogen kiezen uit de hoeken op het planbord. Samen spelen en nieuwe dingen leren in de huishoek, bouwhoek, lees- en schrijfhoek, knutselhoek, themahoek, computerhoek en water-/zandtafel. De kinderen leren door te zien, te luisteren, te praten, te overleggen, te proberen en samen te werken. Tijdens ieder dagdeel komt het spelen en leren ook terug in de speelwerklessen. 

In de kring zit je op het puntje van je stoel, want je wil heel graag luisteren naar het verhaal uit de Bijbel. 'Kind op maandag' is onze methode voor Godsdienst. Aan het begin van de week wordt het verhaal van Mies en Max voorgelezen. Dit verhaal introduceert het thema van de Bijbelverhalen voor die week. Twee keer in de week vertellen we een verhaal uit de Bijbel en we zingen dagelijks godsdienstige liederen. Soms steken we ook een kaarsje aan en doen we de lichten uit. We openen de dag door samen te bidden. Op vrijdagmorgen mogen de kinderen in groep 2 een tekening maken in het bijbelschriftje passend bij de verhalen die zij gehoord hebben.  

Dan wordt het spannend, want wie mag er vandaag vertellen. In de kring vinden we het fijn om naar elkaar te luisteren als we vertellen over het weekend, een heerlijke vrije middag of leuke uitjes die nog gaan komen. Ook voor verdrietige gebeurtenissen is een plaatsje in de kring.  
 
En daar is ook de logeerbeer! Waar zou hij dit weekend zijn geweest en welke avonturen heeft hij beleefd? Eén keer per jaar mag Beer Bas (groep 1) of Flip de Beer (groep 2) met uw zoon of dochter mee naar huis samen met zijn logeertasje. Samen frietjes eten, naar het bos, mee naar de voetbaltraining, slapen in een poppenbedje, lekkere cakejes bakken, ze beleven ieder weekend weer een fijn logeerpartijtje. Op school lezen we het verslagje voor, bekijken we samen de foto's en mogen de kinderen vertellen over alle belevenissen.  
 
Jullie kunnen al zo goed stil zitten en luisteren naar elkaar! Vanuit de kring bieden wij onze leerstof aan. We prikkelen de nieuwsgierigheid van de kinderen door te werken vanuit een thema. Er worden prentenboeken voorgelezen passend bij het thema. Vanuit daar komen allerlei leerzame activiteiten op het gebied van rekenen, taal, motoriek, muziek, drama en dans op gang. We gebruiken voor rekenen, taal en motoriek de methode: 'Onderbouwd' als leidraad. Deze methode werkt vanuit de kerndoelen voor groep 1 en 2 en biedt naast activiteiten in de kring, spellen aan om de ontwikkeling van de kinderen spelenderwijs en doelgericht te stimuleren en te volgen.  

Je weet heel goed wat we gaan doen vandaag, want Wim de woordspin komt tevoorschijn. Je zingt gezellig mee met het liedje van Wim. Voor elk vakgebied heeft de methode verschillende handpoppen met een bijhorend liedje waarmee de les begint. Aan het begin van de les vertelt de handpop wat de kinderen gaan leren.  
Als kinderen de spannende avonturen met de handpop hebben gehad, wordt er gewerkt met ontwikkelingsmateriaal (spellen). Kinderen verwerken de verkregen en beleefde informatie. Tijdens of na het spelmoment kijk de leerkracht of het beoogde doel bij het kind bereikt is en op welk niveau. Dit wordt geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem.  We werken in de lessen ook met de Rekenflat en Villa letterpret 

Na de kring mag je in je groepje een onderwater-tekening maken van wasco. Je denkt na over wat er allemaal leeft in de zee. Tijdens de speelwerkles maken we in groep 1 iedere week 1 knutselwerkje en in groep 2 iedere week 2 knutselwerkjes. Hierin oefenen we de motoriekdoelen, zoals boetseren, knippen, plakken, rijgen, prikken, verven, vlechten, weven, vouwen, scheuren, tekenen en stempelen. De kinderen leren te werken met de "Zo werk ik"- kaartjes van Kletskous. Zo werken we op jonge leeftijd al aan de executieve functies met vragen als: welke materialen heb ik nodig, hoe ga ik beginnen, wat doe ik daarna, hoe is het resultaat geworden en heel belangrijk hoe ruimen we alles weer netjes op?  

Mmm, na het spelen en werken, gaan we gezellig in de kring eten en drinken. Dat hebben we wel verdiend. Op woensdag is het gruitdag, dan nemen alle kinderen fruit mee.  

Wat fijn! We gaan heerlijk een frisse neus halen! Of misschien is het vandaag wel gymdag? 
Lekker bewegen vinden we belangrijk. We gaan twee keer op een dag buitenspelen en we gaan één keer in de week gymmen in het speellokaal.  Daar oefenen we motorische vaardigheden zoals hinkelen, huppelen, lopen op klossen, klimmen, het oefenen van de koprol, touwtje springen, vangen en gooien en tikspelletjes 

Wat voel je je veilig in de klas, want je weet de regels en routines. We bieden de kinderen veiligheid door structuur te bieden. Iedere dag bespreken we met de kinderen welke dag het is en bekijken we de dagritmekaarten (programma). Met bekende liedjes en vaste regels weten de kinderen wat we van hen verwachten.  

Je kan al heel veel zelf en dingen die nog niet lukken die oefen je. We vinden het belangrijk dat kinderen zich groot voelen door ze zoveel mogelijk zelf te laten doen en de zelfstandigheid te stimuleren. Elkaar helpen hoort daar natuurlijk ook bij. Fouten maken is juist leuk, want dan ben je aan het leren. Door veel te oefenen leren kinderen dat ze iets dat ze eerst nog niet beheersen uiteindelijk wel kunnen.