Wat leren we in groep 3

Spelcircuit rekenen en taal
Omdat we merken dat de overgang van groep 2 naar groep 3 erg pittig is, hebben we nog eens kritisch gekeken naar onze activiteiten en lessen. We zijn tot de conclusie gekomen, dat we de kinderen meer spelenderwijs willen laten leren. De kinderen gaan in groepjes aan de slag met een spel of opdracht. Iedere week rouleren we totdat alle groepjes met de opdrachten hebben gewerkt.  Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met activiteiten voor bewegend leren. Dit staat nu ook vast op het rooster.

 
Lezen en taal                                    
Wij werken op school met de methode Veilig Leren Lezen Kim-versie (uitgeverij Zwijsen). Deze methode kent werkboekjes en leesboekjes.
De methode is opgebouwd uit 12 kernen. Een kern duurt ongeveer 3 weken.
De eerste 6 kernen gaan uit van ankerverhalen. Hieruit worden kernwoorden genomen en uit de kernwoorden leren we letters. Bij het woord 'Kim' leren we bijvoorbeeld de letter 'k'.

Na deze 6 kernen (dat is in januari/februari) kennen de leerlingen alle letters. De woorden die dan geleerd zijn, zijn allemaal 'mkm woorden' (medeklinker-klinker-medeklinker). In de kernen 7 t/m 12 worden de woorden ingewikkelder en langer. We oefenen veel met begrijpend lezen. Het leestempo wordt stap voor stap opgevoerd. Ook komen er verschillende spellingsmoeilijkheden aan de orde.

De methode Veilig Leren Lezen kent verschillende lees- en letter toetsen, zodat we de vorderingen van uw kind goed kunnen volgen. De methode biedt een goede aanpak voor kinderen die een snellere leesontwikkeling doormaken. Er is ook een speciale leerlijn voor kinderen die wat achter blijven met taal/lezen.
Rekenonderwijs
Er wordt met de methode Wereld in Getallen gewerkt (uitgeverij Malmberg).
De methode kent voor groep 3 een lesboek, een werkboek en een toetsboek. Daarnaast zijn er plusboeken, waarin de kinderen herhalings- en verrijkingssommen maken.
De methode kent 12 blokken, elk van 15 lessen, één blok duurt ongeveer 3 weken.
Alle rekenonderdelen komen in groep 3 aan de orde, maar de nadruk ligt op het optellen en aftrekken tot 20.
De kinderen moeten aan het eind van groep 3 goed tot 20 kunnen rekenen (dit noemen we automatiseren). Ook moeten zij de getalstructuur kennen.
De getallen tot 100 moeten worden herkend, er wordt nog niet mee gerekend.
De onderdelen delen, meten en vermenigvuldigen komen spelenderwijs aan de orde. Bijvoorbeeld: uit 1 fleslimonade schenk ik 5 glazen vol, hoeveel uit 3 flessen?
Aan het eind van groep 3 moeten de kinderen de hele en halve uren op de klok af kunnen lezen.
Expressievakken
In groep 3 tekenen en knutselen we natuurlijk ook. Soms krijgen de kinderen een gerichte opdracht, soms kiezen zij zelf iets.
In de klas of tijdens de gymles wordt er weleens een dans of drama les gegeven.
Ook in de kring wordt er aandacht geschonken aan expressie. Uitbeelden van dieren / beroepen e.d. of het naspelen van een verhaal, het voeren van een telefoongesprek e.d.
Godsdienst
Hiervoor wordt de methode Kind op Maandag gebruikt.
Iedere week heeft een nieuw thema.
Er is een inleidend verhaal, waarin Mies en Max de hoofdrol spelen.
Iedere week vertelt de leerkracht 2 á 3 verhalen uit de Bijbel.
In de methode staan liederen en verwerkingen als suggestie aangegeven.
Schrijven
Klinkers is onze schrijfmethode. De kinderen leren de geleerde letters ook meteen te schrijven. Dit laten we op elkaar aansluiten.  Op het digibord bekijken de kinderen filmpjes over het schrijven van de letters en cijfers. We leren de juiste schrijfhouding stapje voor stapje aan en in ons werkboek oefenen de kinderen veel met schrijven. We besteden twee lessen aan elke nieuwe letter. Na een tijdje worden de letters en de cijfers herhaalt. In de klas hangt een poster met alle letters en cijfers, zodat de kinderen hierop kunnen kijken als ze het even niet meer weten.
Argus Clou
Deze methode biedt natuur- en technieklessen op groep 3 niveau. De thema's sluiten aan bij de belevingswereld van het kind.
Bij de lessen uit het lesboek horen werkbladen en practicumopdrachten.

We gebruiken de televisieserie 'Huisje Boompje Beestje' bij de lessen.
Let's go! Is de methode van verkeer. Onderwerpen die aanbod komen zijn buiten spelen, lopen en oversteken, fietsen, opvallen en ben ik te zien? We leren ook al een aantal verkeersborden. We maken veel gebruik van het digibord en kopieerbladen. Ook zullen we buitenlessen geven.
Muziek
Voor de muzieklessen gebruiken we de methode; 123ZING. 123ZING is een digitale muziekmethode voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. De methode biedt aansprekende liedjes en lessen waarbij alle muzikale domeinen en genres aan bod komen. Van pop- en elektronische muziek tot wereldmuziek, jazz en klassiek.
Daarnaast krijgen de kinderen na de kerstvakantie hun eigen liedjesmap, waarin we alle aangeleerde bijbelse en niet-bijbelse liedjes zullen bewaren.
Gym
We hebben in groep 3 één keer in de week een gymles in de gymzaal. 
In de zomermaanden gymmen we bij goed weer buiten in het park.