Wat leren we in groep 4

Bewegend leren
We maken in de groepen 4 vaak gebruik van bewegend leren om de lesstof op een andere manier te implementeren. Kinderen zijn op deze manier alert, hebben plezier en er worden eerder en betere verbindingen gemaakt tussen beide hersenhelften.
Lezen                                 
Lezen is in groep 4 nog steeds erg belangrijk. We beginnen iedere morgen met drie kwartier lezen. We werken met de methode Estafette. We starten de les samen. Daarna lezen sommige kinderen verder met de juf en andere kinderen zelfstandig of in kleine groepjes. Om uw kind te ondersteunen is het waardevol om thuis te oefenen met lezen.
Taal
Elke dag staat er een taalles op het programma. We werken met een taalboek, werkboek en schrift. Er komen in elk blok vier onderdelen aan bod: woordenschat, taalbeschouwing, spreken/luisteren en schrijven. De kinderen zullen in groep 4 de taallessen steeds meer zelfstandig gaan verwerken.
Ze leren om hun antwoorden in zinnen te formuleren. Dat is soms best veel schrijfwerk. Aan het einde van het blok sluiten we af met een toets.
Rekenonderwijs
De rekenles begint elke dag met een klassikale uitleg en verwerking. Vervolgens wordt de nieuwe stof uitgelegd en gaan de kinderen zelfstandig aan het werk. Als zij deze lesstof af hebben, kunnen zij op eigen tempo en niveau werken aan de weektaak. Tijdens de rekenlessen komen er verschillende onderwerpen aan bod:
 • Automatiseren van het optellen en aftrekken t/m 20.
 • Optellen en aftrekken t/m 100.
 • Getalbegrip t/m 500
 • De tafels 1 t/m 6 en 10.
 • Rekenen met geld.
 • Klokkijken analoge tijden (hele en halve uren, kwart voor en kwart over).
 • Klokkijken digitale tijden (hele en halve uren).
 • Het gebruik van de kalender.
 • Meten van lengte, gewicht en inhoud.
Spelling
In groep 4 starten we met het vak spelling.
De kinderen leren verschillende spellingcategorieën. Deze zijn onderverdeeld in klankwoorden, onthoudwoorden en regelwoorden. Zij werken in een werkboek en maken daarbij gebruik van een boekje met uitlegkaarten per spellingregel. De kinderen maken elke week een woordzoeker met de woorden van die week. Aan het einde van een blok maken we een dictee. Als u weet dat uw kind moeite heeft met spelling, is er de mogelijkheid om thuis ook te oefenen voor het dictee. Ga dan naar www.bloon.nl.
Expressievakken
In groep 4 tekenen en knutselen we natuurlijk ook. Soms krijgen de kinderen een gerichte opdracht, soms kiezen zij zelf iets.
In de klas of tijdens de gymles wordt er weleens een dans of drama les gegeven.
Ook in de kring wordt er aandacht geschonken aan expressie. Uitbeelden van dieren / beroepen e.d. of het naspelen van een verhaal, het voeren van een telefoongesprek e.d
Godsdienst
Hiervoor wordt de methode Kind op Maandag gebruikt.
Iedere week heeft een nieuw thema.
Er is een inleidend verhaal: Het Stapelhuis.
Iedere week vertelt de leerkracht 2 á 3 verhalen uit de Bijbel.
In de methode staan liederen en verwerkingen als suggestie aangegeven.
Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek
Voor deze zaakvakken werken met de methode "Argus Clou".
Het vak geschiedenis is een nieuw vak in groep 4.
Deze methode leert on veel over de wereld om ons heen. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
Aardrijkskunde: droog en nat, zon en schaduw, beroepen, brandstof voor je buik, lekker geen stekker, talen, kleding, op vakantie en made in Holland.
Geschiedenis: de mammoet, oude verhalen, muziek van vroeger, handel, pruiken en prenten, alles met de hand en de rommelmarkt.
Natuur en techniek: vogels, de boerderij, bomen in de herfst, hoe blijf je warm, geluiden, de fiets, bouw een stevige boot, voeding en papier.
Schrijven
In groep 4 schrijven de kinderen met grijs potlood. Maar tijdens de schrijfles zullen we ook met andere schrijfmaterialen gaan oefenen, zoals gel pen en vulpotlood.
Dit schooljaar starten we met een nieuwe schrijfmethode, Klinkers.
Eerst herhalen we makkelijke verbindingen. We werken er naar toe om aan het eind van het schooljaar helemaal aan elkaar te schrijven. Ook wordt een start gemaakt met de hoofdletters. De kinderen zullen in de loop van het schooljaar tussen smallere lijnen gaan schrijven. In de methode zijn motoriek-opdrachten verwerkt.
Verkeer
Voor het vak verkeer werken we met de methode "Let's go!"
De kinderen volgen interactieve lessen op het digibord en maken hierbij kopieerbladen.
De onderwerpen die aan bod komen, zijn:1
 • lopen en fietsen
 • zichtbaarheid
 • verschillende fietspaden
 • samen fietsen
 • spelen op de fiets
 • weer en verkeer
 • oversteken
 • verkeersborden
 • verkeerstekens
 • in en rond de auto
Muziek
In alle groepen van de Morgenster wordt gewerkt met de muziekmethode 1, 2, 3, zing. Dit is een digitale methode die hierdoor kan inspelen op de actualiteit. Er is veel ruimte voor beleven van muziek.
Zelfstandig werken
Het zelfstandig werken is een erg belangrijk onderdeel in groep 4. De kinderen verwerken de stof steeds meer zelfstandig aan hun tafel of krijgen extra hulp aan de instructietafel. De leerkracht loopt vragenrondjes door de klas om de kinderen te helpen. Door middel van een rood/groen kaartje geven de kinderen aan of ze hulp nodig hebben. Ze moeten hierbij leren omgaan met uitgestelde aandacht, het kritisch kijken naar het  eigen werk en te controleren of ze alles gemaakt hebben. Na het verwerken van de lesstof gaan de kinderen verder op hun eigen tempo en niveau in een extra werkboekje.
 
Wist u datjes van groep 4
We maken in groep vier geen cadeautjes meer voor Vaderdag en Moederdag.
De kinderen mogen op hun verjaardag trakteren in de eigen klas. Geeft u een camera mee, zodat wij leuke foto's kunnen maken?
Na schooltijd helpen de kinderen af en toe een week als klassendienst of afvaldienst. Ze mogen de juf na schooltijd een kwartiertje helpen met allerlei taakjes.
Op woensdag houden we fruitdag en wieltjesdag.
In groep 4 hebben we voldoende laptops tot onze beschikking voor ieder kind. De kinderen gaan hierop taal, spelling, rekenen en de tafels oefenen.
Belangrijke informatie, contact over uw zoon of dochter en vragen voor ouderhulp, versturen we via Basisonline. Bij voorkeur gebruiken we voor oudercontacten niet de mail.
Contact
Wanneer u  voor een vraag heeft of graag even iets wilt melden, wilt u die dan richten aan beide leerkrachten van de groep.