Wat leren we in groep 7

Algemeen

We vinden een positief groepsgevoel  belangrijk en werken daar met de groepen op verschillende manieren aan. 

In de schoolgids  staat uitgebreid beschreven welk traject wij als school volgen. 
In de groepen hangen posters met de 5 belangrijkste regels van de Kanjertraining. 

In het ouderportaal van Basisonline staat per groep vermeld wat de activiteiten zijn en er worden regelmatig foto's en berichtjes door ons geplaatst. In de agenda staat wanneer de toetsen ingepland zijn. Voor de vakken Engels, geschiedenis, natuur en aardrijkskunde staan de leerbladen in de boekenkast van basisonline. Deze kunt u downloaden en zelf printen.   

Het zelfstandig werken stimuleren we door per week een weektaak te maken. Hierop staat per vak wat de weektaak inhoudt en wat de kinderen kunnen doen als ze klaar zijn. Kinderen die op vrijdagmiddag nog niet klaar zijn, maken de weektaak om 15.00 uur af. Werk wat niet af is, komt soms mee naar huis.  

Op woensdag is het fruitdag. Wij verzoeken u vriendelijk uw kind op die dag fruit mee te geven. 

De regels voor het meenemen van een mobiele telefoon staan vermeld in de schoolgids.  

Rekenen

We werken met rekenen klas overstijgend in 3 groepen. Een basis- minimum en plusgroep. Op deze manier hopen we de kinderen meer aandacht op hun eigen niveau te kunnen geven. 

De leerlingen krijgen iedere vrijdag een tempotoets (tafels, deeltafels, automatiseren t/m 100). We willen u vragen om dit ook thuis met uw kind te oefenen als uw kind hier nog moeite mee heeft. Op het Internet zijn voldoende oefenmogelijkheden te vinden. 
Eén keer in de week besteden we aandacht aan meten, tijd en geld. Wij zouden u als tip willen geven om hier ook thuis spelenderwijs aandacht aan te schenken. Bijvoorbeeld: broodbeleg, hoeveel gram zit er in een verpakking, hoeveel glazen kun je uit een fles frisdrank schenken, etc. 

WerkwoordspellingIn het begin van het schooljaar starten we met herhaling van de tegenwoordige tijd. Nadat we de regels van de tegenwoordige tijd hebben ingeslepen, starten we met de opbouw van de verleden tijd. 
In de tweede helft van groep 7 gaan we aan het werk met een boekje voor werkwoordspelling (Dees en Tees). Het is de bedoeling dat de kinderen elke week hierin een oefening maken.  Dit doen we om een goede basis te leggen voor de citowerkwoordspelling en groep 8.

 

Spelling
Vorig jaar kregen sommige kinderen extra werkbladen mee naar huis om thuis te kunnen oefenen. In groep 7 kunnen de kinderen de woordpakketten terugvinden in de boekenkast bij spelling. 
Daarnaast is de mogelijkheid om thuis op de computer met spellingoefenen.nl te oefenen. 


Daarnaast is de mogelijkheid om thuis op de computer met Bloon te oefenen. Dit is bekend van groep 6.

Begrijpend lezen
In de praktijk is gebleken dat veel kinderen moeite hebben met begrijpend lezen. In de digitale boekenkast kunt u extra oefenmateriaal vinden. We werken bij begrijpend lezen met de methode Nieuwsbegrip. Een actuele methode die iedere week een les verzorgt op basis van het laatste nieuws
Bewegingsonderwijs
Groep 7a gymt op vrijdagochtend van 10.50 tot 12.00 
Groep 7b gymt op maandagochtend van 08.30 tot 09.40. 
Na de gymles mogen de kinderen zelfstandig naar huis of naar de overblijf. Wilt u erop toezien dat uw kind schone kleren bij zich heeft. 
 
Aardrijkskunde

We werken met de methode Aardrijkskunde Argus Clou. Er zijn 5 thema's: 

 • Van Poolijs tot zonnebrand 

 • Werk aan de winkel 

 • De oertijd in je tank 

 • Ik wil een beter leven 

 • Samen sterk 

Daarnaast is er bij elk thema en onderdeel topografie, deze leerbladen zijn ook te vinden in Basisonline. De topografie toetsen volgen altijd één week na het geven van de les topografie. 

Natuur

In de methode natuur van Argus Clou komen de 5 thema's aan bod: 

 • Ieder stekje z'n plekje 

 • Oerkrachten van de aarde 

 • Samenwerken? Natuurlijk! 

 • Goed gebouwd! 

 • De wereldkeuken 

In groep 7 hebben we een apart hoofdstuk toegevoegd. Dit doen wij aan de hand van onze vorige methode. Dit hoofdstuk gaat over jongens en meisjes en bevat een stukje seksuele voorlichting. Dit thema wordt na de meivakantie behandeld. In het verleden hebben veel ouders aangegeven dit van tevoren graag te willen weten, zodat zij hun kind hierop kunnen voorbereiden. Wanneer we aan de slag zijn met dit hoofdstuk, moeten de kinderen thuis ook een werkstukje maken, d.w.z. één pagina op A4-formaat. De beoordeling hiervan telt mee voor het cijfer van de toets 

Geschiedenis

In de methode Geschiedenis van Argus Clou komen 5 thema's aan bod: 

 • Boze Bataven en knappe keizers 

 • Grote koningen; kleine koningen 

 • Opstand en een nieuw land 

 • Rijke regenten; arme burgers 

 • Hevige strijd en koude oorlog 

In april en mei behandelen we het thema Hevige strijd en Koude oorlog. Deze onderwerpen krijgen hun plaats in het project 'Tweede wereldoorlog'. We doen dit mede aan de hand van materialen die we van Kamp Vught in bruikleen krijgen. We brengen ook een bezoek aan het Kamp en sluiten het thema af met een tentoonstelling. 
Ter zijner tijd ontvangt u meer informatie hierover.

Verkeer
In groep 7 vindt in april het verkeersexamen plaats. We oefenen op school met proefexamens. Enkele weken van tevoren zal er op de website van beide groepen een link komen, zodat de kinderen ook thuis kunnen oefenen. Belangrijk om te weten is dat de kinderen een goedgekeurde fiets moeten hebben. Een week voor het examen zal er op school een fietskeuring plaatsvinden.
Engels
In groep 7 krijgen de kinderen voor het eerst een Engelse toets. Deze bestaat uit een stukje luister- en leestekst, woordenschat en grammatica. De woorden krijgen de kinderen iedere week mee naar huis, zodat ze deze in delen kunnen leren. De grammatica wordt in de les besproken. Alle leerstof vindt u in de boekenkast. 
Naast de gewone toets krijgen de kinderen nog een aparte woordentoets. Deze wordt door Parnassyss samengevoegd in het rapportcijfer. Woordjes kunnen de kinderen oefenen op quizlet.com. Kinderen kunnen hierop inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord wat we in de klas hebben aangemaakt.