Wat leren we in groep 8

Algemeen
De Kanjerregels hangen zichtbaar op in de klas en daar worden de kinderen op aangesproken. We vinden een positief groepsgevoel belangrijk en werken daar met de groepen op verschillende manieren aan. Op het besloten deel van website staat per groep vermeld wat de activiteiten zijn en er worden regelmatig foto's en berichtjes door ons en de kinderen geplaatst. In de agenda staat wanneer de toetsen ingepland zijn. Ook op school wordt met de kinderen een agenda ingepland. Dit gebeurt iedere dinsdagmorgen. Voor de vakken krijgen de kinderen geen leerblad mee naar huis, dit kunnen ze namelijk downloaden vanuit de boekenkast. Voor Engels krijgen de leerlingen een werkboekje mee naar huis met de review en de woordjes en bij aardrijkskunde wordt de topografie uitgedeeld. 
Zelfstandig werken
Het zelfstandig werken stimuleren we door per week een weektaak te maken. Deze weektaak krijgen de kinderen aan het begin van de week op papier uitgedeeld. Naast de taken die daar op staan, krijgen de kinderen ook een planblaadje met daarop aangegeven welke tijden er zelfstandig gewerkt gaat worden. De kinderen plannen maandagmorgen hun taken in. Er is meer tijd beschikbaar dan nodig, vandaar dat er ook uitdagende keuzetaken op staan. 
Fruitdag
Op woensdag is het fruitdag en verzoeken wij u vriendelijk uw kind echt alleen fruit/groente mee te geven.
Mobiel
De regels voor het meenemen van een mobiele telefoon staan vermeld in de schoolgids.
Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs De groepen 8 hebben op de vrijdagochtend gym. Groep 8a van 9.40 - 10.50 uur. Ze worden om 8.30 uur in de gymzaal verwacht. Groep 8b gymt van 08.30 tot 9.40 uur. Groep 8c gymt op donderdagmorgen van 10.50 tot 12.00 uur. De regels voor gymkleding staan in de schoolgids.
Rapporten
Er zijn twee rapportperiodes. De reden hiervoor is dat alle nieuw aangeschafte methodes geen 12 hoofdstukken (en 12 toetsen) meer kennen, maar slechts 8. Omdat we niet na één of twee toetsen al een rapport willen meegeven, hebben we de rapportperiodes verlengd. Kinderen krijgen in de nieuwe opzet na vier hoofdstukken (en vier toetsen) een rapport. Dit rapport zal, afhankelijk van de start van het schooljaar, rond midden/eind februari worden meegegeven.  Tussendoor kunt u via ParnasSys alle resultaten bekijken. Vanwege de adviesgesprekken in januari, heeft groep 8 in januari geen spreekavond. Natuurlijk is het mogelijk om contact op te nemen met de leerkracht als u vragen heeft. 
Oudergesprekken
Afstemmingsgesprekken: tijdens de ontmoetingsavond krijgt u informatie over groep 8 en het advies. Daarna wordt u gevraagd zich in te schrijven voor de afstemmingsgesprekken met u en uw kind.  
Adviesgesprekken: In de eerste twee weken van januari vinden de adviesgesprekken plaats. Uw kind krijgt tijdens het gesprek het advies. U ontvangt via de gesprekkenplanner een uitnodiging voor dit gesprek.
De laatste kijkavond
De laatste kijkavond van groep 8 komt te vervallen. Deze avond staat in het teken van het afsluiten van het project 'Kids in Bizz'.  Kinderen verkopen hun waar namens het door hen opgerichte bedrijfje en de opbrengst gaat naar een goed doel. 
Rekenen
In groep 8 werken we in niveaugroepen met rekenen. Iedere leerling krijgt 's morgens op zijn eigen niveau rekeninstructie. De leerlingen krijgen iedere week een tempotoets (tafels, deeltafels, automatiseren t/m 100). We willen u vragen om dit ook thuis met uw kind te oefenen als uw kind hier nog moeite mee heeft. Er zijn diverse mogelijkheden via internet om hiermee aan de slag te gaan. Op de website van beide groepen 8 en op onze YURLS-site staat een aantal links naar oefenprogramma's (www.morgenstergroep8.yurls.net).
Dees en Tees
We werken met de werkwoordspellingsmethode 'Dees en Tees'. De kinderen maken thuis iedere week 1 bladzijde uit een werkboekje . Op donderdagmorgen wordt het werk gecontroleerd. We zullen in de agenda duidelijk laten weten welke oefeningen er gemaakt moeten worden. Op een gegeven moment stappen we over naar het maken van twee oefeningen per week. 
Zaakvakken: natuur en techniek, geschiedenis en aardrijkskunde
In de methode van groep 8 werken met verschillende thema's vanuit de methodes van Argus Clou. Het is de bedoeling dat de kinderen in de periode dat we aan het thema werken een creatieve opdracht inleveren die gaat over één van de drie zaakvakken. Op de website zal de uiterlijke inleverdatum per thema worden aangegeven. 
Ook moeten de kinderen dit schooljaar één herbarium inleveren. In het voorjaar maken de kinderen een herbarium met bloemen. Inleverdata wordt vermeld op de website. 
Juf Annelieke geeft natuur en techniek op dinsdagmiddag zowel aan groep 8a als 8b. Meester Jacco geeft dan muziekles
Mediatheek
Op dinsdagmiddag staat mediatheek op het programma. In groep 8 maken de leerlingen 2 werkstukken. Dit zijn werkstukken over onderwerpen die in groep 8 worden behandeld binnen de vakken: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur. Eén werkstuk mag over een onderwerp naar keuze gaan. De werkstukken maak je op de computer, maar één werkstuk mag handgeschreven worden ingeleverd. Er wordt over een onderwerp naar keuze ook een 'Prezi' presentatie gegeven in de tweede helft van het schooljaar. 
Engels
Naast dat de leerlingen oefenbladen voor het leren van de Engelstoets mee naar huis krijgen, moeten de kinderen ook woordjes leren. Deze woordjes moeten de kinderen online oefenen. De link naar het oefenprogramma WRTS kunt u vinden in de digitale boekenkast van Basisonline. De woordjes moeten zowel in het Engels als in het Nederlands geoefend worden. 
Wist u dat…
  • we een hele mooie YURLS pagina hebben waar u extra oefenwerk en informatie kunt vinden. Kijk op onze website voor de link. 
  • er op een avond in januari bij ons op school een informatieavond V.O.  wordt georganiseerd waarbij diverse V.O.-scholen in onze regio over hun school komen vertellen! 
  • 'www.leskompas.nl' een heel handige website is om toetsen voor te bereiden en ideeën op te doen voor creatieve