Wat leren we bij de LeV-groep


Sinds januari 2017 hebben wij op de Morgenster een plusgroep voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, waarvan juf Marianna Ferwerda de leerkracht is. De LeV-groep  is iedere dinsdag van 08.30-10.30 voor leerlingen van groep 5-6, van 10.45-12.00 voor leerlingen van groep 3-4 en 13.00-15.00 voor leerlingen van groep 7-8. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden gescreend en geselecteerd door de groepsleerkrachten in overleg met de intern begeleiders en juf Marianna. In het beleidsplan hoogbegaafdheid op de website kunt u hier meer informatie over vinden.
 
Activiteiten:
Iedere dinsdag werken we in de LeV-groep aan de doelen leren leren, leren denken en leren leven en aan een eigen leerdoel wat in overleg met de leerkracht van de eigen groep wordt bepaald. Dit doen we door samenwerkingsopdrachten te maken op basis van de denkprofielen (analytisch, praktisch en creatief) en de meervoudige intelligenties van de leerlingen. We werken aan opdrachten uit de zogenaamde Vooruitwerklabboeken en filosoferen aan de hand van verhalen, vragenkaartjes en het spel Kwink. Debatteren doen we met verschillende oefeningen en stellingen.  De leerlingen werken aan hogere denkopdrachten volgens de Taxonomie van Bloom. Via de methodes in de jaargroepen wordt voornamelijk gewerkt aan de eerste drie stappen van de taxonomie, namelijk onthouden, begrijpen en toepassen. In de LeV-groep werken we aan de volgende drie stappen; analyseren, evalueren en creëren. Dit doen we aan de hand van onderzoeksopdrachten, maar ook door het maken van opdrachten in het werkboekje Denken over Taal. We besteden ook veel aandacht aan het trainen van de executieve functies, zoals plannen, organiseren, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en emotieregulatie.


Evaluatiegesprekken
Twee keer per jaar worden er met de ouders en de leerlingen van de LeV-groep evaluatiegesprekken gevoerd. Deze vinden plaats in het najaar en in het voorjaar. Er is tussentijds regelmatig contact tussen juf Marianna, de leerkrachten van de eigen groep en de intern begeleiders om te kijken of de leerling zowel in de LeV-groep als in de eigen groep goed functioneert. Deze bevindingen worden tijdens de evaluatiegesprekken besproken. Er wordt dan ook besproken of de leerling al dan niet in de LeV-groep blijft.
 
Contact
In BasisOnline zijn speciale gespreksgroepen voor ouders van de LeV-groep. Hierin kunnen ouders algemene vragen stellen en plaatst juf Marianna regelmatig berichten en foto's over het reilen en zeilen in de groep. Vragen of opmerkingen over individuele leerlingen kunnen in een berichtje rechtstreeks aan juf Marianna gestuurd worden.