Wat leren we bij de Sterrenkijkers


Sinds januari 2017 hebben wij op de Morgenster eens plusgroep voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, waarvan juf Marianna Fidder de leerkracht is. In schooljaar 2018-2019 is dit iedere dinsdagochtend voor leerlingen van groep 6-7-8 en vanaf de herfstvakantie ook iedere dinsdagmiddag voor leerlingen van groep 3-4-5. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden gescreend en geselecteerd door de groepsleerkrachten in overleg met de intern begeleiders en juf Marianna.
 
Activiteiten:
Iedere dinsdag werken we in de Sterrenkijkersgroep aan de doelen leren leren, leren denken en leren leven. Dit doen we door samenwerkingsopdrachten te doen op basis van de denkprofielen (analytisch, praktisch en creatief) en de meervoudige intelligenties van de leerlingen. Dit zijn voornamelijk opdrachten uit de zogenaamde Vooruitwerk-labboeken. Daarnaast filosoferen we aan de hand van verhalen, vragenkaartjes en het spel Kwink. Debatteren doen we met verschillende oefeningen en stellingen.  De leerlingen werken aan hogere denkopdrachten volgens de Taxonomie van Bloom. Via de methodes in de jaargroepen wordt voornamelijk gewerkt aan de eerste drie stappen, namelijk onthouden, begrijpen en toepassen. In de Sterrenkijkersgroep werken we aan de volgende drie stappen; analyseren, evalueren en creëren. We besteden ook veel aandacht aan het trainen van de executieve functies, zoals plannen, organiseren, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en emotieregulatie.

Evaluatiegesprekken
Twee keer per jaar worden er met de ouders en de leerlingen van de Sterrenkijkersgroep evaluatiegesprekken gevoerd. Deze vinden plaats net na de kerstvakantie en een aantal weken vóór de zomervakantie. Er is tussentijds regelmatig contact tussen juf Marianna, de leerkrachten van de eigen groep en de intern begeleiders om te kijken of de leerling zowel in de Sterrenkijkersgroep als in de eigen groep goed functioneert. Deze bevindingen worden tijdens de evaluatiegesprekken besproken. Er wordt dan ook besproken of de leerling al dan niet in de Sterrenkijkersgroep blijft.
 
Contact
In BasisOnline is een speciale gespreksgroep voor ouders van de Sterrenkijkersgroep. Hierin kunnen ouders algemene vragen stellen en plaatst juf Marianna regelmatig berichten en foto's over het reilen en zeilen in de groep. Vragen of opmerkingen over individuele leerlingen kunnen in een berichtje rechtstreeks aan juf Marianna gestuurd worden.