Basisschool De Morgenster

De Morgenster is een basisschool op Protestants Christelijke grondslag die een essentiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke en sociale burgers, die waardering hebben voor zichzelf en de wereld om zich heen. Kinderen, ouders en leerkrachten werken in harmonie samen.

Het team van De Morgenster wenst u een gelukkig 2019