Leerplicht

Gemeente Altena  ziet streng toe op naleven leerplicht
Wat eerder nog door de vingers werd gezien of werd afgedaan met een waarschuwing, is nu aanleiding voor een proces verbaal.

Controleren
De leerplichtambtenaar controleert op ongeoorloofd verzuim. Ouders halen hun kinderen steeds vaker van school om eerder op vakantie te gaan, met name de vrijdag voor de vakanties.

Proces verbaal
De leerplichtambtenaar zal na het ontvangen van een verzuimmelding de ouders uitnodigen voor een gesprek waarin een proces verbaal opgemaakt zal worden. In dit gesprek kunnen de ouders door middel van bewijslast aantonen dat er gegronde redenen waren voor het verzuim. Mocht er sprake zijn van ongeoorloofd verzuim, dan volgt altijd een proces verbaal.

Leerplicht
De leerplichtwet stelt ouders verantwoordelijk voor het schoolbezoek van hun kinderen. Tegen ouders die hun leerplichtige kinderen ongeoorloofd van school houden, kan een proces verbaal worden opgemaakt. De directeur van een school is wettelijk verplicht om de leerplichtambtenaar in kennis te stellen van ongeoorloofd schoolverzuim.

Contactgegevens gemeente:
Gemeente Altena: Leerplicht
telefoonnummer:  0183 - 51 60 60
email: leerplicht@gemeentealtena.nl