BSO en TSO

Wettelijke verplichting

Er is een wet die scholen verplicht om vanaf 1 augustus 2007 te zorgen voor een 'sluitende dagopvang'. Hiermee wordt bedoeld, dat scholen moeten zorgen voor buitenschoolse opvang (BSO), te weten:
  • Voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur tot het aanvangstijdstip van de lessen
  • Naschoolse opvang vanaf het einde van de lessen tot 18.30 uur.
Het doel van deze wet is om meer mensen in staat te stellen arbeid en de zorg voor kinderen met elkaar te combineren.
 

Zelf doen of samenwerken met bestaande instellingen

De school is niet verplicht om zelf BSO te verzorgen, maar de school moet wel zorgen dat BSO beschikbaar is. De school is vrij in de manier waarop dit wordt geregeld. Scholen kunnen dit zelf doen, maar zij kunnen ook besluiten hiervoor een samenwerking aan te gaan met bestaande instellingen op het gebied van kinderopvang. Daarnaast zijn verschillende vormen van samenwerking denkbaar met andere scholen of met instellingen en verenigingen op het gebied van
sport en cultuur.
 

Kosten

De kosten van het gebruik van BSO komen voor rekening van de ouders die er gebruik van maken. Hierbij kunnen de bestaande fiscale voorzieningen worden benut.
 

Makelaarsmodel

De school legt - op verzoek van de ouders - het contact tussen de ouders en de instelling die de gewenste vorm van BSO kan bieden. De verdere inhoudelijke afspraken (dagen en tijden van opvang, tarieven, etc.) worden vervolgens rechtstreeks gemaakt tussen de ouders en de betreffende instelling, daar heeft de school verder geen bemoeienis mee.
 

Contactgegevens

De Morgenster heeft afspraken gemaakt met de volgende instellingen:

TremaKids
Tel: 0183 733200
Email: info@tremakids.nl
www.tremakids.nl

Hoppas Kinderopvang
Tel. 0183 44 2662
Email: info@HOPPAS.nl
www.hoppas.nl