Oudertevredenheid

Uitslag oudertevredenheidsonderzoek 2022
Het oudertevredenheidsonderzoek wordt jaarlijks via Vensters PO afgenomen.
In 2022 zijn aanvullende vragen gesteld door de Medezeggenschapsraad.
Klik hier om het volledige rapport vanuit Vensters in te zien.
Klik hier om de reflectie op het leerling- en oudertevredenheidsonderzoek te lezen.