Oudertevredenheid

Uitslag oudertevredenheidsonderzoek 2018.
Hartelijk dank voor al de ingevulde enquêtes. Mocht u dit niet gedaan hebben, geen nood, u krijgt volgend jaar weer een kans!
Dit jaar heeft 32% van de ouders de enquête ingevuld. Deze respons is conform het minimaal gestelde doel van 30%.
Vanuit de resultaten kunnen wij concluderen dat de algemene oudertevredenheid ruim voldoende is. Diverse beleidsterreinen scoren nog beter. Een compliment aan de leerkrachten en medewerkers is dan ook zeker op zijn plaats.
Daarnaast zijn er ook beleidsterreinen waar wij extra aandacht aan gaan geven omdat de scores beter kunnen: - Scores rondom het leren, leren en het huiswerk liggen lager; - Scores rondom verantwoording aan ouders/rapportbesprekingen liggen lager; - De overblijfvoorziening scoort laag.
Hier gaan we mee aan de slag!

Namens het Uitvoerend en Toezichthoudend bestuur PCBS De Morgenster
Annemarie Ruiter
Lotte Beers
Aniel van As
Leon van der Meer

Klik hier voor het volledige rapport van de Oudertevredenheid 2018.