Oudertevredenheid

Uitslag oudertevredenheidsonderzoek 2023
Het oudertevredenheidsonderzoek wordt jaarlijks via Vensters PO afgenomen.
Klik hier om het volledige rapport vanuit Vensters in te zien.
Klik hier om de reflectie op het leerling- en oudertevredenheidsonderzoek te lezen.