Oudertevredenheid

Uitslag oudertevredenheidsonderzoek 2020.
We hebben de oudertevredenheid in 2019-2020 voor het eerst afgenomen via Vensters PO. We hebben er in 2019-2020 voor gekozen om de oudertevredenheid jaarlijks via deze weg te gaan peilen. Als we informatie willen ophalen over specifieke onderwerpen, maken we via ParnasSys-WMK een aparte vragenlijst aan over een onderwerp. Het tevredenheidsonderzoek via Vensters PO betreft een algemene vragenlijst met vragen over mate van tevredenheid over het schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid), onderwijsleerproces, informatie en communicatie. Gemiddeld komen we op het cijfer van 8,0. We zijn tevreden met dit resultaat (ons streven is 75% tevredenheid onder ouders over de geboden kwaliteit). 

Klik hier voor het volledige rapport van de Oudertevredenheid 2020.