Aanmelden

Aanmelden van leerlingen

Met ouders/verzorgers die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind willen we graag persoonlijk contact. 
U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar algemeen@morgenster-sleeuwijk.nl of door te bellen met 0183 309028.

We sturen u op verzoek graag een informatiepakket toe, met daarin een o.a. een inschrijfformulier, of maken een afspraak met u voor een rondleiding.
Ook kunt u onze Open Dag bezoeken die gepland staat op donderdag 25 januari 2024.

Mocht u kiezen voor onze school dan kunt u het inschrijfformulier thuis invullen, ondertekenen en vervolgens aan school retourneren.

De school bekijkt de aanmelding en neemt altijd even contact op. Daarna wordt er een beslissing genomen over toelating.
De ouders/verzorgers krijgen daarover een apart bericht.
Als een kind wordt toegelaten op 'De Morgenster' worden nadere gegevens over de eerste schooldag uitgewisseld.

Als een kind niet kan worden toegelaten, gaat de school in overleg met de ouders/verzorgers op zoek naar een andere school.