Aanmelden

Aanmelden van leerlingen


Als ouders/verzorgers hun kind willen aanmelden, willen we graag even contact met elkaar.
Dat kan

We sturen u op verzoek graag een informatiepakket toe, met daarin een inschrijfformulier. De ouders kunnen dat thuis invullen, ondertekenen en vervolgens aan school retourneren.

De school bekijkt de aanmelding en neemt bij bijzonderheden altijd even contact op. Daarna wordt er een beslissing genomen over toelating. De ouders/verzorgers krijgen daarover een apart bericht.

Als een kind wordt toegelaten op 'De Morgenster' worden nadere gegevens over de eerste schooldag uitgewisseld.

Als een kind niet kan worden toegelaten, gaat de school in overleg met de ouders/verzorgers op zoek naar een andere school.