Verlofregeling

Vanaf augustus 2008 is één centrale verlofregeling van kracht voor alle scholen in de gemeente. De schooldirecteuren hebben samen met de gemeente Werkendam afspraken gemaakt over extra verlof.

Leerplicht
In Nederland is iedereen leerplichtig vanaf 5 jaar tot en met het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt. De meeste kinderen beginnen al met school als zij 4 jaar oud zijn en na hun zestiende zijn leerlingen tot hun 18e verjaardag ook nog volledig leerplichtig, behalve als zij een mbo2-, havo- of vwo-diploma hebben.

Gaat uw kind zonder goede redenen niet naar school? Dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. De schooldirecteur meldt dit bij de leerplichtambtenaar. Er kunnen verschillende redenen voor schoolverzuim zijn. De leerplichtambtenaar zal doorverwijzen, bemiddelen of in ernstiger situaties proces verbaal opmaken.

Verlofregeling
In sommige situaties kunt u, als ouders of verzorgers van het kind, extra (vakantie)verlof aanvragen. Bijvoorbeeld bij een verhuizing, een huwelijk of een begrafenis. Dit noemen we 'gewichtige omstandigheden'. De gemeente Werkendam en alle scholen werken vanaf augustus 2008 met een gezamenlijke verlofregeling. Hierin staat wanneer uw kind recht heeft op extra verlof en wanneer niet. De gemeente zal optreden als uw kind zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wegblijft van school. Zonder toestemming een dagje eerder op vakantie blijft dus niet zonder gevolgen!
 

Meer informatie
Op website van de gemeente Altena vindt u meer informatie over de verlofregeling. U kunt ook contact opnemen met de directeur van de school of met de leerplichtambtenaar: tel 0183 507200.