Ledenvergadering 13 mei a.s. verplaatst

02-05-2020
Geachte ouders en leden van de vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs te Sleeuwijk,
Op 10 maart heeft u, tegelijk met de nota voor de contributie, een uitnodiging ontvangen voor een Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 13 mei a.s. Gezien de richtlijnen van het RIVM wordt die vergadering doorgeschoven naar 10 juni 2020.
met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Ruth Huisman, voorzitter