Vacatures groep 1 en 7

20-05-2020
De Morgenster te Sleeuwijk
biedt ruimte voor
enthousiaste groepsleerkrachten
(M/V)

 
 • voor groep 1 en 7
 • wegens pensionering van collega’s
 • op tijdelijke basis
 • voor de periode 31-08-2020 t/m 31-07-2021
 • groep 1: wtf 0,325 (13,5 uur)
 • met werkdagen op maandag en dinsdag
 • en groep 7: wtf 0,075 (3 uur)
 • met werkdag op woensdag om&om

Wij zoeken collega’s die:
 • volledig bevoegd zijn (bij voorkeur ook voor Kanjertraining)
 • goede kwaliteit kunnen bieden
 • werken met een goed klassenmanagement
 • zorgen voor een goed pedagogisch klimaat
 • zich enthousiast in willen zetten
 • in een groot team kunnen werken
 • meelevend lid zijn van een prot. christelijke kerk

De Morgenster is een protestant-christelijke basisschool met
 • als visie ‘Zijn wie je bent, groeien in je talent’
 • 410 leerlingen verdeeld over 18 groepen
 • een enthousiast team van 38 collega’s
 • actieve ouders
 • een goede zorgstructuur
 • actuele methoden
 • prima voorzieningen op het gebied van ICT
 • een nieuw schoolgebouw
Als je deze uitdaging aandurft, word je van harte uitgenodigd te solliciteren.

Sollicitaties uiterlijk 29 mei a.s. zenden aan het bestuur van de Vereniging voor
PC Basisonderwijs te Sleeuwijk, p/a Esdoornlaan 6, 4254 AV  Sleeuwijk.
E-mailen mag ook: teamleider@morgenster-sleeuwijk.nl  
Nadere inlichtingen worden graag gegeven door Mirjam de Ruiter en
Annelieke Baars (teamleiders) ' 0183 309028 (school)
De sollicitatiegesprekken staan gepland in de week van 8 juni 2020.
Voor informatie over de school, kijk ook op https://www.facebook.com/BasisschoolDeMorgenster/