Complimenten!

15-05-2020
Beste ouders/verzorgers, namens het MT willen we u een groot compliment geven voor de medewerking aan de herstart op school. We merken dat de looplijnen van en naar school goed gebruikt worden, dat er zoveel mogelijk 1,5 m afstand wordt gehouden en dat de stukjes plein tot de ingangen vrij blijven. Heel fijn. De leerkrachten ervaren dit als ondersteunend aan hun werk. We merken dat de kinderen weer met veel plezier naar school komen. Heel mooi. Daar doen we het voor!
U krijgt van ons een 

Fijn weekend.